DFAKTO begeleidt bedrijven bij het toepassen van de door Europa aanbevolen ESG-normen en maximaliseert de impact ervan op duurzaamheid via data-driven management oplossingen.

Gedreven door de ecologische en sociale bewustwording eist Europa dat vanaf 2022 elk bedrijf met meer dan 500 werknemers een duurzaamheidsplan opstelt en zijn ESG-gegevens (Environment, Social en Governance) verzamelt en openbaar maakt. Hetzelfde geldt voor alle kleine en middelgrote ondernemingen in de nabije toekomst. In België zijn slechts weinig economische spelers daar echt op voorbereid. DFAKTO, specialist in data-driven management, stelt zijn expertise ter beschikking.

Als pionier op het vlak van ESG-vooruitgang wil Europa sinds 2015 duurzaamheid stimuleren. Dit thema, dat binnenkort alle ondernemingen, inclusief kmo’s (50>500 personen), zal aangaan, is aantrekkelijk voor consumenten en werknemers die op zoek zijn naar zingeving in hun werk, en wordt door steeds meer investeerders opgepikt (bijna 80% van hen besteedt er aandacht aan). Het komt er dus op aan om te investeren met het oog op duurzaamheid.

De ondernemingen zullen hun activiteiten moeten positioneren ten opzichte van de Taxonomie van de Europese Unie, d.w.z. een classificatiesysteem in de vorm van een lijst met economische activiteiten die duurzaam zijn op milieuvlak, om zichzelf vervolgens een score toe te kennen.

Deze Taxonomie zou een belangrijke rol kunnen spelen om de EU te helpen bij de uitvoering van de Europese Green Deal. Het zou bedrijven, investeerders en beleidsmakers definities kunnen verschaffen op basis waarvan economische activiteiten als ecologisch duurzaam mogen worden beschouwd. Op deze manier moet het beleggers zekerheid bieden, particuliere beleggers beschermen tegen het groenwassen, bedrijven helpen klimaatvriendelijker te worden en investeringen verschuiven naar waar ze het hardst nodig zijn.

Elk bedrijf dat zich wil voorbereiden op deze grote evolutie, zal zich moeten aanpassen aan normen die onvermijdelijk een impact zullen hebben op zijn businessmodel. Ondernemingen zullen bovendien de transparantie moeten vergroten en de verwezenlijkingen, engagementen, en dus de ESG-indicatoren, op hun website moeten publiceren.

De 6 grote groepen van indicatoren:

1. Beperking van de klimaatverandering.
2. Aanpassing aan klimaatverandering.
3. Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen.
4. De overgang naar een circulaire economie.
5. Preventie en terugdringen van verontreiniging.
6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

dFakto ondersteunt de organisaties gedurende hun hele ESG traject, dat uit meerdere stappen bestaat: definiëren, verbinden, meten, integreren, publiceren en vervolgens communiceren.

Ongeacht de grootte van een bedrijf, vormt het gebrek aan expertise op dat gebied de grootste uitdaging. “Vaak weten mensen niet waar ze moeten beginnen”, zegt Thomas Vinçotte, Sustainability Solutions Manager bij DFAKTO. Ten tweede “vereist het beheer van deze nieuwe gegevens extra technologische flexibiliteit”.
Binnen enkele weken zal DFAKTO heel snel kunnen inspelen op de verschillende behoeften: Expertise op het vlak van duurzaamheid en databeheer; Opstellen van een gedetailleerd plan met doelstellingen, verplichtingen, verantwoordelijke personen en budgetten; Opstellen van een tijdlijn; Uitwerken van een gegevensverzameling …

Op dat moment kunnen de platformen van DFAKTO de fakkel overnemen, alle initiatieven en de effecten ervan opvolgen en nagaan of het bedrijf zich houdt aan het vooropgestelde plan.

De platformen kunnen automatisch de rapportering en communicatie genereren. Zo kunnen bedrijven met slechts enkele muisklikken de verschillende noodzakelijke ESG-rapporten afdrukken en doorsturen naar investeerders of consumenten. Die gegevens kan het bedrijf dan ook in real time publiceren op zijn website.

Pin It