Deze wereldleider in grote infrastructuurwerken krijgt volledig projectinzicht door financiële en niet-financiële informatiesystemen te verbinden in een dataFactory.

Met duizenden ingenieurs en bemanningen die over de hele wereld aan grote engineeringprojecten werken, berust de projectvooruitgangsboekhouding van de onderneming op een complexe kruising van financiële gegevens met budgettaire prognoses die afhankelijk zijn van weersomstandigheden, brandstofprijzen en de geografische locatie van schepen en materialen.

Met veel verslagen die elk slechts een deel van het volledige beeld tonen, was het zicht op de vele gelijktijdige projecten over de hele wereld onvolledig, onnauwkeurig en met ten minste 1 maand vertraagd. Aangezien een groot deel van de inkomsten van de groep op deze projecten is gebaseerd, was het van cruciaal belang om over een bijna-realtime, consistente vooruitgangsstatus te beschikken op basis van gegevens afkomstige uit meerdere bronnen.

dFakto heeft een dataFactory opgezet waarin gegevens uit de financiële systemen en de projectmanagementtools zijn geïntegreerd. Die gegevens worden verschillende keren per dag opgehaald en klaargemaakt voor rapportering, nadat een aantal kwaliteitscontroles en verrijkingen zijn uitgevoerd. Per project worden twee gestandaardiseerde A4-verslagen gegenereerd en automatisch naar belanghebbenden over de hele wereld gestuurd; zij worden door de Directie gebruikt om de prestaties van projecten objectief te vergelijken, zowel binnen als over de business lines heen.

Zoals de CFO van de groep zei: “Onze beheerinformatie werd verstrekt via allerlei afzonderlijke verslagen en systemen, waardoor wij onvoldoende inzicht hadden in de financiële situatie en de vooruitgang van onze 450 projecten.

Met een dataFactory die de gegevens uit onze verschillende systemen en bronnen combineert, hebben we nu realtime zicht op elk project en op onze geconsolideerde portefeuille. We kunnen eerder problemen identificeren en onmiddellijk actie ondernemen, waardoor we elk jaar miljoenen besparen. Ook is ons rapporteringsysteem nu veel flexibeler en kan het worden aangepast aan onze veranderende behoeften.”