De dataFactory die voor deze Europese factoringleider is geïmplementeerd, verbindt de toepassingen en systemen van 17 entiteiten, levert informatie en produceert verslagen.

Vele organisaties maken gebruik van factoring, waarbij de facturen van hun klanten (= debiteuren) worden verkocht aan een factoringmaatschappij, vaak een bank, zodat de organisaties de tegenwaarde van hun facturen rechtstreeks ontvangen.

Toen deze grote Europese bank haar factoringactiviteit uitbreidde door 17 entiteiten te consolideren, werd een coördinatiecentrum opgericht en gevraagd een volledig beeld te geven van de risico’s die de 17 entiteiten wereldwijd liepen. Maar die entiteiten maakten geen gebruik van een gemeenschappelijk besturingssysteem en pasten een verschillend risicobeleid toe. Er was dringend behoefte om alle factoringentiteiten op één lijn te brengen wat betreft transversale concepten en risicodefinities en om over één systeem te beschikken om de risicoposities van alle entiteiten samen te voegen.

We hebben een dataFactory geïmplementeerd, waarop de gegevensbronnen van de 17 factoringentiteiten zijn aangesloten en die elke maand automatisch worden geüpload, waarbij kwaliteitscontroles op de gegevens worden doorgevoerd. Rapportering over de entiteiten heen biedt meerdere zichtpunten, waaronder trendanalyses, verslagen over gegevenskwaliteit en prestatie-indicatoren.

In minder dan 3 maanden kon het management een geconsolideerd beeld krijgen van de risico’s op hun klanten. De lokale risicomanagers ontvangen een relevante risicoverslaggeving, waarbij zowel rekening wordt gehouden met de richtlijnen van de groep als met de specifiek lokale situatie.

Het Head of Global Risk Support zei: “We moesten binnen 3 maanden een globaal overzicht bieden van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van onze 17 wereldwijde factoringentiteiten, elk met een eigen IT-systeem. Met behulp van de methodologie en het platform van dFakto hebben we de definities van de risico’s in onze 17 entiteiten op elkaar afgestemd en zijn de 90 gegevensbronnen van de lokale systemen samengevoegd tot een dataFactory, met 400 verrijkingen en rekenregels, die 30 geautomatiseerde verslagen oplevert. We hebben nu één gemeenschappelijk risicobeleid in al onze entiteiten, waardoor onze lokale risicobeheerders betere beslissingen kunnen nemen op basis van nauwkeurige en vergelijkbare gegevens.”