In enkele dagen tijd hebben de teams van dFakto voor Bruss’Help een beheerplatform opgezet om de meest kwetsbaren te helpen tijdens de COVID-19-crisis.

Bruss’Help (voorheen La Strada) houdt toezicht op de hulpverlening aan kwetsbare personen in Brussel. Ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus moest Bruss’Help acties coördineren van verschillende organisaties en verenigingen die zich inzetten voor kwetsbare personen, een deel van de bevolking dat bijzonder aan risico’s is blootgesteld tijdens een gezondheidscrisis.

Bruss’Help moet zorgen voor de opvolging in realtime en oplossingen vinden voor verschillende individuele situaties: medische behoeften, begeleiding door straatteams, terbeschikkingstelling van verblijfsruimtes voor de zieken, enz. Zonder een gemeenschappelijk informatiesysteem verloren de verschillende actoren veel tijd met het handmatig controleren van informatie in verschillende systemen en met elkaar te bellen om realtime statusupdates te krijgen.

De teams van dFakto hebben in enkele dagen tijd een operationeel IT-platform opgezet om de coördinatie tussen de verschillende sociale en medische actoren te verzekeren. De gegevens van de verschillende organisaties en verenigingen zijn in bijna-realtime aangesloten op een dataFactory dankzij een hoogfrequente upload. Er worden automatisch verslagen en dashboards opgesteld die de teams van Bruss’Help voortdurend van actuele en bijgewerkte informatie voorzien.

De maatregelen van de overheid en van Bruss’Help passen zich aan de situatie aan. Het platform van dFakto maakt de eenvoudige integratie van nieuwe gegevensbronnen mogelijk, zoals informatie over nieuwe menselijke en materiële middelen en stelt de bronnen rechtstreeks ter beschikking van de begunstigden. Het systeem maakt ook een efficiënte samenwerking mogelijk tussen de medische crisiscentra (medische buitenposten van Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis en de Nieuwe Samusocial), die rechtstreeks werken met de meest kwetsbare mensen.

De operationeel directeur van Bruss’Help zei hierover: “We hoeven niet meer zoveel tijd te besteden aan vervelende handmatige controles van informatie.  We kunnen onze tijd nu volledig besteden aan het helpen van mensen in nood. En omdat we nu over nauwkeurige en actuele informatie beschikken, nemen we goede beslissingen en maken we optimaal gebruik van onze middelen.”

Loïc Gamain, Programme Director van dFakto, zei: “We zijn erg blij dat we tijdens deze crisis onze expertise ten dienste hebben kunnen stellen van de zorgverleners die zich ontfermen over de meest kwetsbare mensen. En vooral om een platform te hebben ingezet dat Bruss’Help ook op lange termijn zal ondersteunen.”