Het Brusselse dFakto haalde 2 miljoen euro aan kapitaal op bij particuliere investeerders en finance&invest.brussels, de vroegere GIMB, met steun van het investeringsvehikel TheClubDeal (TCD). Het gaat ook een banklening van 1 miljoen euro aan.

DFakto is gespecialiseerd in managementtools waarbij data zo worden georganiseerd dat er conclusies uit kunnen worden getrokken. Het Brugmann-ziekenhuis gebruikt de software om in realtime bedden en zorgpersoneel te visualiseren. Een grote Europese bank beheert er haar strategische plannen mee waarbij het dashboard van dFakto aangeeft welke projecten goed draaien en welke niet.

De platformen van dFakto maken het mogelijk data uit tal van systemen te selecteren, combineren en analyseren. De sectororganisatie Agoria gebruikt de tools om data in verschillende formaten van allerlei toepassingen in rapporten te bundelen die informatie verschaffen over uitgaven, budgetten en hr-criteria.

‘Op die manier komt één versie van de waarheid tot stand en kunnen de juiste beslissingen worden genomen’, zegt marketingdirecteur Hervé Toussaint. Daarbij is het de bedoeling dat ook niet-financiële aspecten worden opgenomen zoals de impact op het milieu, sociale zaken en corporate governance.

Marketing

Met het opgehaalde geld wordt onder meer een verkoop- en marketingteam uitgebouwd. Bij dFakto werken nu een veertigtal personen. ‘Het is de bedoeling dat we veel meer naar de Nederlandstalige kant van het land gaan. Als dat lukt, komt Nederland aan de beurt. Ook in Frankrijk, waar we een vestiging hebben, willen we ons ontwikkelen’, zegt Toussaint.

Partners zoals consultingbedrijven moeten zelf de software kunnen implementeren bij hun klanten. DFakto hoeft dan zelfs niet te weten wie die eindgebruikers zijn. ‘Dat effent het pad naar nieuwe zakenmodellen’, zegt CEO Thibaut De Vylder.

 

Source: https://www.tijd.be/de-tijd-vooruit/tech/brussels-softwarebedrijf-dfakto-trekt-naar-vlaanderen-en-haalt-geld-op/10317563.html

dFakto vient de lever plusieurs millions. À sa tête, Thibaut De Vylder, un ingénieur commercial devenu pionnier de l’utilisation des données en entreprise.

Quel est le rapport entre l’hôpital Brugmann, qui au plus fort de la crise du Covid-19 devait gérer et visualiser en temps réel la situation de ses lits et de son personnel soignant, une grande banque européenne qui gère des plans stratégiques de transformation d’autres acteurs bancaires et le rachat de Fortis par BNP? dFakto, une société technologique belge bien loin du cliché de la start-up, avec à sa tête Thibaut De Vylder.

Le fondateur de dFakto n’est pas fraîchement diplômé d’une école de commerce comme pourrait le faire croire l’activité de son entreprise qui permet de traiter, analyser et interpréter des données. On pourrait même qualifier Thibaut De Vylder de pionnier de l’utilisation des données au sein des entreprises en Belgique. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1996 chez DMS Consulting avec comme mission le déploiement informatique de la Générale de Banque. L’énorme projet s’est arrêté avec l’arrivée de Fortis, ce qui a décidé Thibaut De Vylder à lancer son aventure entrepreneuriale en 2000 avec comme premier client… Fortis. Un premier client qui lui restera fidèle jusqu’aujourd’hui et qui lui a permis d’éprouver son modèle de collecte d’informations simplifiée et de production de rapports précis et réguliers, une innovation à l’époque. Le modèle fonctionne et les clients affluent avec l’avantage d’attirer des gros poissons qui doivent gérer beaucoup d’informations, de sources de données et d’employés simultanément.

Ingénieur commercial de formation, Thibaut De Vylder fait évoluer sa technologie. Il fait du croisement de données provenant de plusieurs sources la spécialité de dFakto. Les données sont une mine d’or, mais si elles comportent des erreurs ou sont mal triées, elles sont inutiles, et ça il l’a compris très tôt. “Bien utilisées, elles peuvent par contre être à la base de chaque décision importante.”

Avec les années l’entreprise se mue en partie en société de conseil tout en gardant son côté “solution”. Uniquement connue de ses clients pendant 20 ans, l’entreprise s’ouvre et apprend à communiquer. “Pour faire une analogie automobile, pendant 20 ans on était très doués pour parler du carburateur, pas pour vendre la voiture.” Pour arranger ça, l’entreprise lève aujourd’hui plusieurs millions pour doper ses ventes.

 

Pas prophète en son pays

Si plusieurs grandes entreprises privées belges sont clientes chez dFakto, Thibaut De Vylder a un petit goût de trop peu en matière “gouvernementale” en Belgique. “À l’étranger on aime notre pragmatisme belge et nous avons des clients du secteur public partout dans le monde, mais bizarrement pas en Belgique.” C’est un regret pour l’homme, qui espère pouvoir apporter son expertise pour servir le public grâce aux données. Un indispensable pour une bonne gestion transparente, selon ses dires, lui qui prône auprès de ses employés la transparence et la libération de l’entreprise avec le moins de hiérarchie possible. “Je suis le patron, mais pas forcément le chef.”

 

Source: https://www.lecho.be/entreprises/media-marketing/thibaut-de-vylder-diriger-par-la-donnee/10318079.html

Door Thibaut De Vylder, CEO van dFakto

We hebben de oorsprong en de beperkingen gezien van de benaderingen waaruit data-vaulting is voortgekomen.

Data-vaulting is een techniek, een methodologie en een aanpak: de 3 samen. Het is veel meer dan een eenvoudige tool: het vertegenwoordigt een trend in de gegevensmodellering van een organisatie, particulier of openbaar.

Uitgevonden en voortdurend bijgewerkt door Dan Linsted, breidt data-vaulting nu zijn toepassingsgebied uit. Aanvankelijk bedoeld om zware en onafhankelijke datawarehouses met elkaar te verbinden, heeft Dfakto kunnen aantonen dat het toepassingspotentieel veel verder gaat dan deze grote toepassingen door het al meer dan 10 jaar te gebruiken voor kleinere opdrachten om heterogene bronnen met elkaar te verbinden.

different data models and architectures

Laten we voor elk datawarehouse-model (Enterprise DW, Dimensional Design en Data-Vaulting) een voorstelling maken waarin de verwerkingsruimten en/of gegevensopslag worden voorgesteld door zwarte balkjes, om een datawarehouse te bouwen dat wordt gevoed door 3 bronnen en informatie verschaft aan 3 groepen gebruikers:

 

Entreprise Data Warehouse

Dimensional Design

Data Vaulting

2 gekoppelde processen: centralisatie en restitutie Een reeks ETL-processen die gebaseerd zijn op dezelfde gegevens en onderling afhankelijk zijn (voorbeeld: dezelfde verrijkingen in 2 ETL’s. Wat gebeurt er wanneer een verrijking moet worden bijgewerkt?) 3 families van onafhankelijke processen
  • Opslag in de Data Vault
  • Verrijking in de Business Vault
  • Restitutie via data-marts
  Lange opstarttijd   Snelle opstart

  Zwaar onderhoud

  Langetermijnconsistentie

  Snelle opstart

  Licht onderhoud

  De verplichting om hetzelfde team in te zetten voor beide processen   Complexiteit van de ETL

  Beperkte middelen

  3 onafhankelijke processen
  Teams kunnen parallel werken (of elkaar zelfs niet eens kennen!)
  Opleiding en expertise beschikbaar op de markt   Voorkennis van de concepten is niet vereist. Iedereen kan een basis-ETL programmeren!   Noodzakelijk begrip van Data-vaulting-concepten
  Schaalbaarheid   Schaalbaarheid   Ontworpen om te evolueren
  Het model respecteert de 3e normale vorm, gebruikt in de IT   Geen model en dus geen beperkingen   Een model dat de neiging heeft tabellen toe te voegen waarin gegevens worden opgeslagen en verrijkt, waardoor de schijn van complexiteit wordt gewekt.

feilloze naleving van eenvoudige regels.

Soms is het verleidelijk om een kortere weg te kiezen en de basisregels naast zich neer te leggen Uit dFakto’s 10 jaar ervaring met het implementeren van Data-Vaulting hebben we geleerd dat in elk geval waar we de regels niet hebben gevolgd, we er achteraf voor hebben betaald en de installatie opnieuw hebben moeten afstemmen op de basisprincipes.

data-faulting

Ook hebben sommige klanten en prospects die we de afgelopen 10 jaar hebben ontmoet, ons implementaties van data-vaulting laten zien… die er geen waren. Naast de theorie raad ik aan – vooral voor de eerste implementaties – om te werken met consultants die (1) uw bedrijfstaal spreken, (2) data-vaulting al hebben geïmplementeerd en u een echte implementatie kunnen tonen van een op data-vaulting gebaseerde oplossing die daadwerkelijk wordt gebruikt door klanten die kunnen getuigen van hun ervaring en (3) bij wie u zich op uw gemak voelt.

Door Thibaut De Vylder

Data-vaulting is een praktisch antwoord op de beperkingen van twee andere belangrijke benaderingen in de datawarehousewereld.

De eerste benadering is het Enterprise Data Warehouse, voorgesteld door Bill Inmon, die gelooft in het centraliseren van gegevens.

De tweede benadering is het dimensionale model van Joseph Kendall, dat voorstelt de brongegevens te behouden zoals zij zijn en ze naar behoefte samen te voegen om aan elke nieuwe vraag te voldoen.

Wanneer we de twee benaderingen waaruit data-vaulting is ontstaan, samenvatten in een onvolledige maar synoptische tabel:

Enterprise Data Warehouse van Bill Inmon

Het dimensionale model van Joseph Kendall

De gegevens zijn gecentraliseerd De brongegevens zijn niet gecentraliseerd. Sommige worden samengevoegd op basis van een specifieke behoefte, via een ETL*.
Er is een tweeledige inspanning, enerzijds centralisatie en anderzijds restitutie, die door hetzelfde team moet worden verricht De marginale inspanning, bij het toevoegen van bronnen, wordt steeds belangrijker omdat de nieuwe samenvoegingen / ETL’s consistent moeten blijven met de vorige om geen dubbele realiteit te creëren
Er is een aanzienlijk risico dat nieuwe vereisten (toevoegen van bronnen, nieuwe verslagen) gevolgen zullen hebben voor de bestaande Er is een reëel risico op inconsistentie tijdens onderhoudsactiviteiten (van een regel die gemeenschappelijk is voor alle ETL’s bijvoorbeeld)
De leveringstermijn is lang: alle gegevens moeten worden opgevraagd voordat enige output kan worden geproduceerd

Not Fast, and complex to go far

De termijn is kort voor de eerste behoefte, maar steeds langer voor de volgende…

Fast but not far

→ Centralisatie vermijdt redundantie maar wordt snel ingewikkeld → De distributie geeft de illusie van snelheid, maar wordt snel complex in bediening en onderhoud

*ETL: Extract Transform and Load = tool/procedure voor het kopiëren van gegevens van een bronsysteem naar een doelsysteem

Data-vaulting integreert de positieve aspecten van beide benaderingen: zie Blog#2 – Voordelen van data-vaulting. Het genereert een schijnbare logheid door de toevoeging van tabellen die nodig zijn om enkele eenvoudige regels na te leven:

  • De gegevensstructuur wordt bepaald door bedrijfssleutels via hubs en links tussen deze hubs
  • Alle gegevens worden opgeslagen in Satellieten

Deze toevoeging van tabellen, die ook een zeer leesbaar model voor zakelijke gebruikers oplevert, is een meer dan aanvaardbaar nadeel in het licht van de voordelen die de aanpak van data-vaulting biedt.

Ontmoeting met Bill Inmon

Op 21 mei 2014 had ik de kans om naar een presentatie te gaan van ‘Emergo’, dat een van de eersten was om op data-vaulting 1.0 gebaseerde oplossingen aan te bieden. Ik ging vooral om twee redenen: we pasten de data-vaulting 1.0-methodologie al bijna 2 jaar toe en ze kondigden een belangrijke deelnemer aan: Bill Inmon

Ik heb hem de volgende vraag voorgelegd: wat doe je in zo’n geval wanneer data-vaulting je wijst op de gebreken in je Enterprise Data Warehouse (EDW)-model? Hij antwoordde met een verhaaltje: in de jaren ’90 slaagde hij erin het grootste bedrijf ter wereld, Wallmart, in een EDW te modelleren en voorspelde toen dat vanaf dan alle andere organisaties eenvoudiger zouden zijn. “But I reached the end of the ocean”.

Hij vertelt me ook dat in die tijd twee dingen nog niet bestonden: het internet en de gegevens die het genereert. We bevonden ons in een wereld van “small data”. Hij zegt me nog steeds dat hij niet verantwoordelijk is voor het feit dat zijn aanpak de meest bestudeerde in de wereld is gebleven en zijn boeken de meest verkochte…

the father of data warehouse 1 540x405 - Oorsprong en nut van 'data-vaulting'

Ontmoeting tussen Bill Inmon, “the father of data warehouse”
en Thibaut De Vylder op 21 mei 2014 tijdens het Emergo-event